Uzman Kadro

Sonuç Odaklı

Güvenilir

%100 Memnuniyet

Kutbay Hukuk & Arabuluculuk

Kutbay Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, uzun yıllardır hukukun tüm alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Özellikle Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku gibi alanlarda deneyimliyiz.

Aynı zamanda sunmuş olduğumuz Arabuluculuk hizmeti ile taraflar arasında hızlı ve etkili bir şekilde çözüm sağlanmasına katkıda bulunuyoruz.

Hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamakta, vekâletini aldığımız müvekkillerimizi dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir. Müvekkillerimizin memnuniyeti ve başarısı bizim için en önemli odak noktasıdır.

Makaleler

Araç Değer Kaybı

Araç Değer Kaybı

Araç değer kaybı; trafik kazası geçirmiş ve hasara uğramış bir aracın piyasa rayicine göre bedelinin düşmesidir. Kaza sonucu hasar gören araç, tümüyle orijinal parçaları ile tamir edilse dahi araçta değer kaybı meydana gelecektir.

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası; en az bir aracın katıldığı bir trafik kazası sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanma gibi bedensel zararlar ya da kazaya karışan tarafların malvarlıklarında meydana gelen zararların giderilmesi amacıyla açılan davadır.

Hizmet Tespiti Davaları

Hizmet Tespiti Davaları

Hizmet tespiti davalarında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. Davanın açıldığı yerde İş Mahkemesinin bulunmaması halinde ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Hizmet tespiti davalarında davalının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi yetkili olduğu...

Hizmetlerimiz

İş Hukuku

İşveren ve çalışanların arasındaki ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bu ilişkiler, iş sözleşmesi, çalışma saatleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işten çıkarma gibi konuları kapsar. İş Hukuku, işveren ve çalışanlar arasında adil bir dengenin sağlanmasını amaçlar.

Şirketler Hukuku

Bir şirketin kurulması, yönetimi ve tasfiyesiyle ilgili yasal ilkelerin bütünüdür. Şirketler Hukuku, şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, yatırımcılar ve şirketlerin haklarını korumak ve şirketlerin ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.

Medeni Hukuk

Bir ülkede bulunan insanların sosyal ilişkilerini ve hakları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, bireylerin özel ve kişisel haklarına odaklanır ve evlilik, boşanma, miras, aile hukuku, sözleşmeler, gayrimenkul, tazminat ve borçlar gibi konuları kapsar.

Tazminat Hukuku

Bir kişi veya kuruluşun başka bir kişi veya kuruluşa verdiği zararın tazminiyle ilgilenen bir hukuk dalıdır. Tazminat davaları genellikle kaza, hatalı tedavi veya sözleşme ihlali gibi durumlarda gündeme gelir. Bu tür davalar, zarar gören kişinin hayatını ve finansal durumunu önemli ölçüde etkileyebilir.

Arabuluculuk

Hukuki sorunların çözümünde alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu yöntem, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden uzlaştırılmasını sağlar. Arabuluculuk, diğer alternatif çözüm yöntemlerinden farklı olarak, tarafların çözümü birlikte bulmasını hedefler.

Gayrimenkul Hukuku

Mülkiyet, intifa, sükna, irtifak, kat mülkiyeti gibi taşınmaz malların elde edilmesi, kullanılması, yönetimi, devri veya kiralanması gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, gayrimenkul satın alınması, kiralanması, satılması veya devredilmesi gibi işlemlerde de önemli bir rol oynamaktadır.

Miras Hukuku

Bir kişinin ölümü sonrasında geride kalan mal varlığının paylaşımının düzenlendiği hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ölüm ve paylaşım işlemlerinin yargı yoluyla yönetildiği, hak sahiplerinin tespit edilmesi ve miras mal varlığının değerlendirilmesiyle ilgili işlemlerin yürütüldüğü bir sistemdir.

Vergi ve İdare Hukuku

Devletin vergi toplama faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Vergi, hükümetin bütçe ihtiyaçlarını karşılamak üzere vatandaşlardan aldığı bir tür vergidir. Vergi hukuku, vergi ödemesiyle ilgili yasaları ve yönetmelikleri kapsar, ayrıca hukuk devleti prensipleriyle uyumlu bir şekilde hareket eden vergi idaresinin işlevlerini de düzenler.

İcra Hukuku

Türk Hukuk sisteminde yer alan bir hukuk dalıdır. İcra Hukuku, borçluların ödemelerini yapmaması durumunda alacaklıların haklarının korunmasına yönelik yaptırımların belirlendiği bir alandır. İcra Hukuku'nun amacı, alacaklının elinde bulunan bir hakkı, alacağı tahsil edilmedikçe korumaktır.

Ceza Hukuku

Suç işleyen kişilerin adalet önünde yargılanması ve hukuki bir ceza ile cezalandırılması ile ilgili hukuk dalıdır. Bu cezalar, para cezalarından hapis cezalarına kadar değişebilir ve suçun niteliğine ve işlenmiş olduğu yerin yasal düzenlemelerine göre değişebilir.

Kutbay Hukuk & Arabuluculuk Ekibimiz

Kutbay Hukuk ve Arabuluculuk Ekibi, Tokat Zile’de yer alan başarılı bir hukuk firmasıdır. Dayanıklı ve yenilikçi bir yapıya sahip olan firmamız, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Hukuk alanında uzman avukatlar, danışmanlar, arabulucular ve katipler çalışmaktadır. Firmamız, müvekkillerine cevap verme hızı, fiyatlandırma politikası, hukuki danışmanlık hizmetleri gibi konularda oldukça başarılıdır. Kutbay Hukuk ve Arabuluculuk, müvekkillerine özel çözümler sunarak, her türlü hukuki sorunlarına yenilikçi ve etkili hizmetlerle yaklaşmaktadır.

Güler Kutbay

Avukat ve Arabulucu

İbrahim Cem Gökduman

Avukat

Serkan Demir

Katip

"Adalet, evrenin ruhudur..." Ömer Hayyam