İcra Hukuku

İcra Hukuk

İcra Hukuku, Türk Hukuk sisteminde yer alan bir hukuk dalıdır. İcra Hukuku, borçluların ödemelerini yapmaması durumunda alacaklıların haklarının korunmasına yönelik yaptırımların belirlendiği bir alandır. İcra Hukuku’nun amacı, alacaklının elinde bulunan bir hakkı, alacağı tahsil edilmedikçe korumaktır. Bu nedenle, borçlu ödeme yapmazsa, alacaklı tarafın icra yolu ile talepte bulunabilmesi mümkündür. İcra Hukuku’nun uygulama alanları arasında kambiyo senetleri, ipotekli satışlar, icra takipleri ve haciz işlemleri yer alır. Bu alanda hizmet veren icra müdürlükleri, alacaklıların taleplerinin resmi olarak işleme alınmasını sağlarlar. İcra Hukuku, yargılama usullerini de belirlemektedir.