Katip Serkan Demir

Serkan Demir, 2011 yılından bu yana Kutbay Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nda kâtiplik görevini üstlenmektedir. 2007 yılında bilgisayar operatörlüğü konusunda uzmanlık eğitim alan Serkan Demir, 2014 yılında zabıt kâtipliği sınavını başarıyla tamamlamıştır. Kendisi 12 yıldır Kutbay Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nda ofisin mihenk taşı olarak icra takibi ve arabuluculuk dosyalarını bizzat yürütmekte ve kâtiplik görevini layığıyla yerine getirmektedir.