Av. & Arabulucu Güler Kutbay

Güler Kutbay, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2000 yılında Avukatlık Ruhsatnamesini alarak Tokat İli, Zile İlçesinde kamu görevine başlamıştır. Serbest olarak icra ettiği avukatlık mesleğinin yanında uzun yıllar boyunca belediye ve kooperatiflerin kurum avukatlığını da yapmıştır. 2017 yılında Arabuluculuk Ruhsatnamesini alarak Türkiye’nin ilk arabulucuları arasında yer almış, başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere birçok ilde toplam 1000’in üzerinde arabuluculuk toplantısı gerçekleştirmiştir.  2022 yılında Tokat Barosu tarafından Arabuluculuk Komisyon Başkanlığı görevine getirilmiştir. Arabuluculukla ilgili olarak Banka ve Finans Hukuku, İnşaat Hukuku, Sağlık Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak bu özel uzmanlık alanlarında arabuluculuk faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Arabuluculuk eğitimine ek olarak Aktüerya Hesap Bilirkişiliği alanında uzmanlık belgesi almıştır.