Makaleler

Trafik kazası sonrası araçta meydana gelen değer kaybının tahsili Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılacak dava ile olabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak başvuru ile de olabilir....
Eski adıyla izale-i şüyu, yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davaları, paylı (müşterek) ya da elbirliği (iştirak halinde) ile mülkiyete konu olan taşınmaz veya taşınır mallarda paydaşlar arasında mevcut olan birlikte mülkiyet...
Hizmet tespiti davalarında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. Davanın açıldığı yerde İş Mahkemesinin bulunmaması halinde ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Hizmet tespiti davalarında davalının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi yetkili olduğu...
Araç değer kaybı; trafik kazası geçirmiş ve hasara uğramış bir aracın piyasa rayicine göre bedelinin düşmesidir. Kaza sonucu hasar gören araç, tümüyle orijinal parçaları ile tamir edilse dahi araçta değer...
Trafik kazası nedeniyle tazminat davası; en az bir aracın katıldığı bir trafik kazası sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanma gibi bedensel zararlar ya da kazaya karışan tarafların malvarlıklarında meydana gelen...