Av. İbrahim Cem Gökduman

İbrahim Cem Gökduman, 2019 yılında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, avukatlık stajının ardından 2020 yılında Avukatlık Ruhsatnamesini alarak İstanbul İlinde kamu görevine başlamıştır. Mesleğinin ilk aylarında İstanbul Barosu CMK servisinde aktif olarak görev almış, 2021 yılında Kutbay Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu‘na gelerek serbest avukatlık mesleğine devam etmiştir. 2020 yılından bu yana Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku ve İş Hukuku alanlarında uzmanlık eğitimi görmekte ve Doğuş Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.