Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet, intifa, sükna, irtifak, kat mülkiyeti gibi taşınmaz malların elde edilmesi, kullanılması, yönetimi, devri veya kiralanması gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, gayrimenkul satın alınması, kiralanması, satılması veya devredilmesi gibi işlemlerde de önemli bir rol oynamaktadır. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların sahibi olma, sahip olunan taşınmazları yönetme, kullanma ve satma gibi konularda ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Bu hukuk dalı, özellikle emlak sektörü ile ilgili her türlü anlaşmazlıkta da etkili olmaktadır. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mal alım-satım işlemlerinde yapılan sözleşmelerin hazırlanması, tapu işlemlerinde, kira sözleşmelerinde, tasarruf yetkisi gibi pek çok konuda önemli talimatlar ve düzenlemeler sunmaktadır.