Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, bir kişi veya kuruluşun başka bir kişi veya kuruluşa verdiği zararın tazminiyle ilgilenen bir hukuk dalıdır. Tazminat davaları genellikle kaza, hatalı tedavi, malpraktis veya sözleşme ihlali gibi durumlarda gündeme gelir. Bu tür davalar, zarar gören kişinin hayatını ve finansal durumunu önemli ölçüde etkileyebilir, bu nedenle tazminat hukuku oldukça önemlidir. Tazminatın miktarı, kaybedilen gelirler, tıbbi masraflar, ağrı ve acı, seyahat masrafları ve diğer zararların yanı sıra kaybedilen gelecekteki kazançların da hesaplanabileceği nedenlerle değişebilir. Birçok ülkede, tazminat hukuku çerçevesinde kişilerin adalete erişim hakkı korunmuştur.