İş Hukuku

Kutbay Hukuk ve Arabuluculuk İş Hukuku

İş Hukuku, işveren ve çalışanların arasındaki ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bu ilişkiler, iş sözleşmesi, çalışma saatleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işten çıkarma gibi konuları kapsar. İş Hukuku, işveren ve çalışanlar arasında adil bir dengenin sağlanmasını amaçlar.

Türkiye’de İş Hukuku, birçok kanun, tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenmektedir. İşverenler, bu kanunlara uymak zorundadır ve işçiler de çalışma haklarını bu kanunlarla koruma altına alabilirler.

İş Hukuku, hem işverenler hem de çalışanlar için önemlidir çünkü sağladığı haklar, iş güvenliği ve çalışma şartları açısından adil bir ortam oluşturur. Ayrıca, işverenlerin inisiyatifine karşı çalışanlar için de koruyucu bir güvence sağlayarak, güvenli bir çalışma ortamının oluşmasını sağlamaktadır.