Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, bir şirketin kurulması, yönetimi ve tasfiyesiyle ilgili yasal ilkelerin bütünüdür. Şirketler Hukuku, şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, yatırımcılar ve şirketlerin haklarını korumak ve şirketlerin ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.

Bu hukuk dalı, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler ve dernekler gibi farklı şirket türleri hakkında da detaylı bilgiler içerir. Bu bilgiler, şirketin türüne göre, şirketin nasıl kurulacağı, yönetilmesi gerekenler, hisse senedi ihracı ve transferi, kar payı dağıtımı, müşterek iş yapma sözleşmeleri gibi konuları kapsar. Şirketler Hukuku aynı zamanda, şirketlerin faaliyetleri sırasındaki sorumluluklarını ve risklerini, hissedarlar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları ve çözüm yollarını da ele alır.