Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümü sonrasında geride kalan mal varlığının paylaşımının düzenlendiği hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ölüm ve paylaşım işlemlerinin yargı yoluyla yönetildiği, hak sahiplerinin tespit edilmesi ve miras mal varlığının değerlendirilmesiyle ilgili işlemlerin yürütüldüğü bir sistemdir. Miras hukuku, ülkeden ülkeye farklılık gösteren bir dizi yasa ve düzenlemelerden oluşmaktadır. Bu nedenle, miras işlemlerinde avukat gibi deneyimli bir uzmanın danışmanlığı önemlidir. Miras hukuku, ölümün ardından mal varlığı transferinin düzenlenmesini sağlayarak, paylaşım sürecinin doğru ve adil bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.